Hokkerup Dyreklinik

Hvad fejler min hund?

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Sygdomme der begynder med bogstav P.

 

P- sprøjte. Se løbetidsregulering.

Pancreasinsufficiens. Nedsat bugspytkirtel funktion. Skyldes som regel en betændelse i kirtlen. Forekommer hyppigst hos schæferhunde, idet racen er disponeret for at få den. Hunden magrer af. Afføringen er meget lys, næsten hvid og der er kronisk diarre. En prøve med afføring på et stykke røntgenfilm kan fastslå diagnosen. Læg en klat afføring på en fremkaldt (sort) røntgenfilm natten over. Hvis enzymerne i afføringen er normale, så vil der fremkomme en “fordøjet” plet (filmen bliver gennemsigtig) på røntgenfilmen, der hvor afføringen har ligget. Er enzymaktiviteten derimod nedsat i afføringen, vil der ingen fordøjet plet fremkomme og røntgenfilmen vil forblive sort der, hvor afføringen har ligget. Endvidere kan en blodprøve afsløre en begyndende nedsat funktion af bugspytkirtelen. Behandl med fedt fattigt foder og frysetørrede bugspytkirtelenzymer for eksempel Pancreatin® granulat 1 spiseskefuld i hvert foder. Dosis skal muligvis hæves, indtil afføringen ser normal ud. Denne behandling er meget dyr og skal i de fleste tilfælde fortsætte resten af hundens liv. Overvej derfor dens brugsværdi.

Panofthalmitis. Udbredt betændelsestilstand (suppurativ) i øjet. Det kaldes suppurativ når betændelsen er med flåd/pus dannelse.

Paracetamolforgiftning. Ved misforstået overdosering af smertemidlet paracetamol (Panodil®, Pamol®, Pinex®, Setamol® m.fl.) kan der opstå forgiftninger der i sidste instans kan have døden til følge. Akut ses kvalme og opkastning derefter symptomfrihed!!!! Efter 2 til 3 døgn ses leverbetændelse, forøget blødningstendens og død. Farlig dosis er lidt varierende afhængig af hundens størrelse men ligger generelt på 10 til 20 gram aktivt stof.

Parasitter. Parasit betyder medspiser. Som navnet antyder, ønsker parasitten ikke at dræbe værtsdyret men at leve og spise sammen med værtsdyret. Der findes indre parasitter (endoparasitter) og ydre parasitter (ektoparasitter). Til de indre parasitter hører ormene. Her findes hovedsagelig fladorme og rundorme. Af de ydre parasitter findes lopper, flåter, lus og mider. Se under de nævnte parasitter hver for sig. Parasitter lever i mange tilfælde i bedste velgående med deres værter. Det er kun når uheldige omstændigheder såsom anden sygdom eller lignende hvor værtsdyret (eller mennesket) får en dårligere modstandskraft at parasitterne bliver så mange at der ikke er mad nok til alle.

Rundorme og fladorme.
Langt de fleste parasitter sidder i fordøjelsessystemet. Dog vil jeg lige nævne et par uden for fordøjelsessystemet først. Mest kendt er:
Franske hjerteorm hos hunde. Hedder egentlig mest korrekt lungeorm eller hjerte-lungeorm (Angiostrongylus vasorum). Smittevejen går igennem snegle. Ses jævnligt.
Hjerteormen (dirofilaria immitis) er en mere alvorlig sag og smittevejen er her blodsugende insekter som for eksempel myg og lopper. Er relativt sjælden under vore himmelstrøg.
Mavetarmparasitterne deles i runde orme og flade orme. Til de runde orme hører spoleormene og til de flade orme hører bændelormene.
Toxacarea canis, hundes spoleorm. Den mest almindelige af rundormene (spoleormene). Angriber hunde.
• Toxacara leonina, Også en spoleorm. Angriber hunde og katte.
• Toxacara cati. Sandelig også en spoleorm. Det gætter du aldrig vel, jo du har ret det er  kattens spoleorm, som i sjældne tilfælde også angriber hunde.

For de ovenfor nævnte spoleorm gælder at hvalpen smittes som foster, hvor larver fra parasitten via blodbanerne i moderkagen inficerer (inficerer betyder: smitter) hvalpene. Efter fødslen smittes hvalpene igennem modermælken.
• Ancylostoma caninum. Hører til hageormene. Angriber hund ræv, ulv og kat.
• Uncinaria stenocephala. Også en hageorm. Angriber hund og ræv.

Hageormene smitter ligesom toxacara ormene, men kan også smitte din hund hvis den æder inficeret afføring. (for eksempel katteafføring). En meget mere uhyggelig smittevej er hvis du ikke holder din hundegård ren så kan larverne fra afføringen gnave sig igennem poterne og derefter finde vejen op gennem benene til tarmen og hermed smitte hunden!! Hageorm suger blod i tarmen!
• Trichuris vulpis. Kaldes også piskeorm. Det er en rundorm som har fået sit navn fordi den ligner en piskesnert. Piskeormen giver kraftig diarre og tarmforstyrrelser.

Fladorme. Så kommer bændelormene. Det er flade orme som er leddelte. Leddene vokser ud fra hoveddelen og selve leddene (proglottiderne) indeholder tarmsystem og en ”æggefabrik”. Dvs. når et led udskilles med afføringen så spredes æggene som så kan optages af mellemværten.
• Diphyllbotrium latum (ph udtales som f). Kaldes også den brede bændelorm og angriber mennesker, hunde, katte og ræve. Den skal igennem flere mellemværter før den når sin slutvært. Smittes især hvis der spises inficeret fisk. De infektionsdygtige larver hedder tinter. Fisk skal fryses ned til under minus 20 grader før tinterne dør. Alm. mad tilberedning er som regel desværre ikke nok til at dræbe tinterne. Denne bændelorm kan blive flere meter lang.
• Dipylidium Caninum. Også en bændelorm der angriber hunde, katte og ulve. Er også set hos andre dyr og mennesker. Den bliver ikke så lang kun mellem 10 og 50 cm. Mellemværter er lopper.
• Tænia pisiformis. Også en bændelorm. Den angriber hunde, katte, ræv, ulv og andre dyr der æder kaniner, mus og rotter idet disse er mellemværter. Den bliver fra 60 cm til 1 meter lang.
• Tænia tæniaformis. Også en bændelorm, Den angriber først og fremmest katte, men også hunde, ræve, ulve og andre dyr der æder mus og rotter. Den er ikke så stor og bliver ca. 15 cm.
• Tænia hydatigena. En bændelorm der angriber hunde, ulve, væsel og mår. Jeg har aldrig mødt den hos katte. Mellemværter er kvæg, ged, hjorte, rådyr, svin, rotter og mus. Den bliver fra 1,5 meter til 3 meter lang!
• Echinococcus granulosus. Også en bændelorm. Den kalder vi i folkemunde for rævens bændelorm og vi er lidt bange for den. Det er også den man primært tager sigte på når der skal orme behandles før indrejse til de nordiske lande. Den angriber hunde, ræve ulve og andre rovdyr, men det er mellemværterne det går værst udover. Mellemværter er for eksempel mennesker, planteædere og rovdyr. Bændelormens larver, tinterne danner i mellemværten parasitblærer i mange organer og de kan blive ret så store, næsten ligesom kræftknuder. Dette kan medføre alvorlige vævsskader. Denne bændelorm kan også bruge sin slutvært som mellemvært. Så klækkes æggene i tarmen og tinterne breder sig så i kroppen. Det er en lille bændelorm. Den er kun 2,5 til 5 mm lang.
• Mesocestoides lineatus. Også en bændelorm hos hund og kat. Mellemværter er mider, pattedyr, fugle og krybdyr. Den bliver mellem 40 og 80 cm lang.

Det var så ormene. Jeg vil lige nævne et par andre parasitter i tarmen som til tider driller lidt. Den første er en såkaldt flagelat ved navn Giardia canis. Den giver diarre hos hunde og mennesker og kan være lidt svær at få bugt med. Jeg vil anbefale at man giver dobbelt dosis metrondazol i 7 dage. Jeg har i flere tilfælde prøvet med dobbelt dosis panacur® i 14 dage, men har ikke kunnet få parasitten væk med denne behandling. Endvidere vil jeg også lige nævne coccidier. Det er ikke orme men encellede organismer som især hos hvalpe giver problemer i form af diarre. Almindelige ormekure virker ikke. Sygdommen hedder coccodiose og jeg har rigtig god effekt ved behandling med: Sulfadimidin-natrium pulver. Det skal specialbestilles på apoteket. Jeg giver et gram pulver pr liter drikkevand i syv dage. Her efter syv dages pause og behandler så igen i syv dage. Altså 7-7-7.

At søge efter parasitter i afføringen er ligesom at tage ud at fiske. Når jeg kommer hjem uden fisk og ellers har fisket i søen en hel dag så betyder det jo ikke at der ingen fisk er i søen vel?! Dette gælder også ved laboratorieundersøgelser for parasitter.

Se også ormebehandling.


Parvovirus. Hedder parvovirusdiarre eller smitsom tarmbetændelse hos hund. En akut forløbende, hos unge og gamle dyr ofte dødelig tarmbetændelse. Døden skyldes som regel udtørring af kroppen. Afføringen farves mørkebrun til sort på grund af blødninger fra tarmkanalen. Afføringen får en karakteristisk lugt af råddenskab og død. Væsketerapi er meget vigtig (se dette). Endvidere understøttende sulfabehandling. Intet foder. Kun drikke. Bedst er Revolyt® drikkevand. Råt vand forværrer tilstanden. Giv evt. afkogt vand med salt og sukker eller tynd te med salt og sukker.

Penicillinbehandling. Ved mistanke om en infektion (smitte) med en patogen (sygdomsfremkaldende) bakterie eller som forebyggelse mod en bakteriel infektion (betændelse), gives der en penicillinbehandling. Penicillin er en fællesbetegnelse for en række antibiotika, som kan dræbe sygdomsfremkaldende bakterier. Der kan anvendes samme penicillin til hunde, som der anvendes til mennesker. Dosis er den samme som til et voksent menneske. Standardmæssigt behandles fra 6 til 15 dage afhængig af den pågældende lidelse. Det er bedre at behandle for længe end for kort. Et eksempel på et godt bredspektret penicillin er Vepicombin® tabletter med en styrke på 500.000 i.e.. Dosis vil da være 4 tabletter daglig i 15 dage. Bruges ved alle former for overfladesår (bid, revet), bylder og betændelser overalt. Ampicillin® 500 mg eller Primcillin® 800 mg anvendes for eksempel ved luftvejslidelser (forkølelse, halsbetændelse, bronkitis, lungebetændelse). Dosis er fra 2 til 4 tabletter dagligt i 6 til 15 dage afhængig af lidelsen. Amoxicillin 375 mg tabletter kan for eksempel anvendes ved mavetarmlidelser (mave- og eller tarmkatar). Ligeledes kan Amoxicillin 375 mg tabletter anvendes ved urinvejsinfektioner. Dosis er fra to til fire tabletter dagligt i 10 dage. Anses det for nødvendigt at indsprøjte et penicillin kan ligeledes al menneskepenicillin anvendes. Som initial dagsdosis gives 2 mio. i.e. Efterfølgende dage injiceres 1 til 1,5 mio. i.e. dagligt. Regn lidt på størrelsen af hunden. For meget er bedre end for lidt. Der injiceres s.c. (under huden) eller i.m. (i muskulatur).

Petroleumforgiftning. Og lignende væsker som terpentin og tændvæske går hurtigt igennem slimhinden i mavesækken og tarmen og irriterer herved slimhinden meget kraftigt. Der kommer brækninger og senere diarre. Indånding af petroleum kan give en efterfølgende lungebetændelse, så søg for at rengøre hunden så den ikke indånder væsken. Behandlingen er symptomatisk.

Piskeorm. Hedder også trichuris. Findes i tyktarmen hos hund, men findes sjældent i DK. Er en rundorm (se under orm).

Planteforgiftninger. Taks. Løg. Kakao. Rododendrum. Skærmplanten gifttyde. Hundepersille. Skarntyde. Stormhat. Liljekonval. Pebertræ og diverse svampe. Kan alle give varierende grad af forgiftninger. Er der lige indtaget en større portion så giv brækmiddel. Se dette. Forgiftningerne er alle yderst sjældne. Men vær alligevel opmærksom på hvad din hund går og spiser så du kan reagere. Jeg har i over 25 år aldrig set en hund blive syg af chokolade. Se chokolade forgiftning. Se også algeforgiftninger. Behandlingerne er at fjerne yderligere mulighed for forgiftning og så behandle symptomatisk. Se dette. Er der kramper så dæmp disse. Se under Kramper.

Pleuritis. Lungehindebetændelse. Symptomerne er ofte en tør hoste, mens lungebetændelse giver en fugtig og rallende hoste. En speciel form for lungehindebetændelse, hvor også lungerne er betændt, hedder pleuropneumoni. Behandling i alle tre tilfælde som lungebetændelse (se dette og se penicillinbehandling).

Pneumoni. Lungebetændelse. (Se dette og se penicillinbehandling). Se også Pleuritis.

Polyp. Udposning af en slimhinde. Kan komme alle steder hvor der er slimhinder. De mest kendte er polypper i næsen (ses sjældent hos hund). Oftere ses polypper i skeden. De kan blive ret store især under brunsten. Fjernes operativt. Læg en slynge af suturmateriale (sytråd) og fjern polyppen. Bedst er det hvis du kan anlægge en brandskorpe. Giv en penicillinbehandling. Se dette.

Prolaps. Betyder unaturligt fremfald af et organ eller dele deraf. Livmoderen kan prolabere (krænges ud af skeden). Brok er ligeledes en prolaps. Øjne kan prolabere ud af øjenhulen. Se under livmoderprolaps. Se under øjenprolaps.

Prostata. Egentlig prostatahypertrofi. Betyder forstørret prostata. Kan skyldes betændelse eller en hormonel forstyrrelse. Hunden tisser urin med let blod tilblandet.. Senere kommer besvær med afsætning af afføring. Skyldes at prostata nu er så stor, at den trykker op i endetarmen og derved besværliggør afsætningen af afføringen. Behandles med en sulfakur (se sulfabehandling) og en hormonbehandling. Giv Inj. Promon® 2 til 5 ml. Efterbehandl med tabl. Østradiol 2 mg 1 tablet daglig i 3 måneder.

Pseudograviditet. Kaldes også falsk gravid. Forekommer relativt ofte. Kommer typisk 1 til 1½ måned efter løbetid. Tæven er urolig og “kradser til rede” eller går og gemmer sig. Der ses ofte mælk i yveret. Faste og nedsat væske hjælper. Medicinsk behandling frarådes, med mindre lidelsen er meget belastende. Start med beroligende medicin. Senere kan der gives hormoner. For eksempel inj. Perlutex® 1 til 2 ml s.c. (under huden) afhængig af lidelsens alvorlighed (ved en tæve på ca. 30 til 45 kg.). En god ide er det også at rationere (nedsætte) foder og vand, det fremmer at tæven ikke “har råd” til at have “hvalpe”.

Psykostimulantia. Se energi.

Pulsåreblødning. En pulsåreblødning er blødning fra en arterie (pulsåre), som fører blodet væk fra hjertet. Kan kendes på, at blodet er lyserødt skummende, og det “pulser”. Læg en trykforbinding eller knebelpres afhængig af alvorlighed og stedet. Kontrol af forbinding og blødning hver halve time. Evt. syning. Husk penicillinbehandling (se dette).

Pyodermi/Pyodermatitis. Kaldes også “hot spot”. Er en akut, ofte hurtigt forløbende, voldsom betændelse i huden. Der ses ofte smerter og gult og grønt flåd. Giv beroligende medicin eller påsæt en krave, idet slikning forværrer tilstanden. Rensning med 3 % brintoverilte eller klorhexidin. Store doser penicillin. Evt. en kortisonbehandling (kun i forbindelse med penicillin) for at dæmpe udbredelsen af pyodermien. Se også “hot spot”. Evt. er det nødvendigt at bedøve hunden, før det er muligt at behandle den (se bedøvelse af hund).

Pyometra. Se livmoderbetændelse.

Pølseforgiftning. Se Botulisme.

 

 

Tilbage til toppen

Tilbage til forsiden

Tilbage til forrige side

 

 

 

Copyright © 1997-2008 Bille Ruwald. Please respect the work I put into this.