Hokkerup Dyreklinik

Hvad fejler min hund?

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Sygdomme der begynder med bogstav N.

 

Narkopåvirkning/Narkoforgiftning. Narko påvirker hunde på en lidt anden måde end den påvirker mennesker. Der henvises til kursus for narkohundeførere. Indtagelse er ofte accidentel! Husk også at du ikke altid ved, hvilket stof din hund lige har fundet og måske indtaget, så er det med at reagere hurtigt ... og gøre hvad??
Vi kalder det at indtage ukendt stof i ukendt mængde.

Indtagelsesveje

Næseslimhinden: “snifning”
Reager straks!
Vurder mængden!

Mundslimhinden: Reager straks
Skyl munden med rigelige mængder
vand/mælk
Vurder mængden

Mund til mave-tarm-kanalen
1. Ukendt mængde og stof.
a. fast stof eller indpakket: BRÆKMIDDEL
b. pulver eller flydende: Observer og behandl efter skemaet

2. Kendt mængde og stof.
Vurder mængden og behandl efter skemaet.
Observation og efterbehandling.

Der er en teoretisk mulighed for indtagelse gennem poterne. Endvidere en teoretisk mulighed ved injektion. En sekundær indtagelse kan ske ved indtagelse gennem føde og drikkevand, hvis stedet er “inficeret” med narko.
Tænk over det, hvis din hund drikker eller æder noget af en skål under ransagning og bagefter bliver anderledes.

Behandling af egen narkohund. Se bogen: Hund Kend Din Krop

NARKOFORGIFTNING

Ved indtagelse af ukendt narko i ukendt mængde gives straks: BRÆKMIDDEL
1 ampul
apomorfin

 

denne ampul rækker til en narkohund fra 25 til 40 kg.
(Er der sket indtagelse af flydende narko eller narko i let opløseligt pulver, vil der under brækninger ikke komme andet end slim og skum op)

Ved forgiftning med:

cannabis
kokain
amfetamin
LSD gives straks: BRÆKMIDDEL
1 ampul apomorfin

Ved forgiftning med:

opium
morfin
heroin
kodein
petidin
metadon gives straks: MODGIFT
1 ampul
Narcanti® (gentages om nødvendigt hver 20. minut)

 

Ved kramper: gives straks:

KRAMPEDÆMPENDE
1 ampul
Stesolid® (gentages om nødvendigt hver 10. minut)


Modgift til Apomorfin er Narcanti.

 

Note:
Apomorfin er en specialfremstilling til narkohunde-anvendelse. Narcanti® og Stesolid® er registrerede varemærker og altså gængs handelsvare.
Har hunden indtaget amfetamin og er påvirket af dette stof, kan der med fordel også anvendes Stesolid® til at dæmpe hunden med.
Apomorfin (specialfremstilling) indeholder 10 mg apomorfin/ml = 1 ampul. Narcanti indeholder 0,4 mg aktivt stof/ml = 1 ampul. Stesolid indeholder 5 mg aktivt stof/ml = 1 ampul.

Nefritis. Se nyrebetændelse.

Nikotinforgiftning. Ses oftest når hunden har spist tobak (for eksempel cigaretter) eller snus. Snus er farligere end alm. tobak idet det optages hurtigere. Nikotin tyggegummi og plaster kan også forgifte. Symptomerne er opkastninger, sløvhed og hjertepåvirkning. Behandlingen er symptomatisk. Se dette. Har hunden lige indtaget en større mængde så giv så hurtigt som muligt et brækmiddel. Se dette.

Nitrat/nitritforgiftning. Kilder til forgiftninger med nitrat kan være: Kunstgødning, valle, pektinaffald, nitratholdigt vand, nitratholdige planter, grøn havre og roetop. Kilder til forgiftning med nitrit kan være: Konserveringsmiddel og kondensvand. Akutte symptomer: Vejrtrækningsbesvær, cyanose (se dette), hurtig puls, slingerhed (ataksi), skælven, kramper koma og død. Døden indtræder 12 til 24 timer efter indtagelse af dødelig dosis. Kroniske snigende forgiftningssymptomer: anoreksi, vægttab og svaghed. Drægtige tæve kan evt. abortere. Behandling symptomatisk eller metylenblåt. Metylenblåt findes i injektionsvæske indeholdende 10 mg/ml. Der gives1,0 – 1,5 mg pr kg lgv i.v (intra venøst se dette) over 5 til 10 minutter. Dette kan evt. gentages efter behov.

Nyrebetændelse. Almenbefindendet forstyrret. Hunden virker syg. Feber. Tisser evt. blod eller pus. Sticks (urinsticks) er positive for blod og protein. Ømhed ved tryk i bughulen (ikke altid). Behandling: Afkogt vand og en “Sulfabehandling” (se dette).

Nyresvigt. Der findes to former for nyresvigt. En kronisk og en akut. Den kroniske kommer langsomt. Nyrerne bliver tiltagende dårlige og ligeledes gør hunden. Den drikker tiltagende, tisser tilsvarende mere, magrer af, mister ædelysten og begynder at lugte mere og mere af urin ud af munden. Senere kommer depression, koma og død. Ligger diagnosen fast, så afliv hunden før den begynder at lide. I begyndelsesfasen kan der forsøges med foder med lavt protein indhold (proteinkilde: Fisk eller fjerkræ) og med højt indhold af letfordøjelige kulhydrater. Injektion af anaboliske steroider kan endvidere hjælpe. Den akutte form opstår ved kredsløbskolaps, shock, voldsom dehydrering (sygelig mangel på væske), infektioner, for eksempel leptospirose, og forgiftninger, for eksempel tungmetaller. Endvidere kan den ses når urinvejene er blokerede enten som følge af trauma (se dette) eller anden sygdom. Væsketerapi og væskedrivende medicin! Varme, B vitaminer og en penicillinbehandling. Se væsketerapi, væskedrivende medicin og penicillinbehandling.

Nysen.
Tænk på fremmedlegemer, polypper, infektioner (forkølet) og allergi. Kan også skyldes irritationer af
slimhinden i luftvejene, stærke stoffer, kemiske stoffer. Behandl efter grundlidelsen. Tag evt. temperaturen.

Nældefeber. Kaldes også urtikaria. Er en allergisk reaktion som viser sig ved hævelser i hovedet, kroppen
eller begge steder. Tilstanden kan opstå over timer og kan blive livstruende. De fleste typer nældefeber går dog
væk af sig selv. OBSERVER! Giv et antihistamin (allergi tabletter). Dosis som til mennesker) eller giv en kortison
injektion. Lidelsen kan opstå ved insektstik, berøring/indtagelse af visse planter og ved indtagelse af dårligt
foder.

Næsearbejde. Når en hund er sulten, har den en lugtesans, der er tre gange så skarp, som når den er mæt. Det er derfor en fordel at hunden først spiser, når den kommer hjem fra evt. arbejde. Ved længere arbejde, der går ud over det sædvanlige kan hunden “gå tør”, dvs. blive træt på grund af næringsmangel. Et kort energipift kan her hjælpe. Se under energi. Se også lugtesans.

Næseblod.
Ro. Ingen ophidselse. Evt. Efedrin® næsespray. Evt. sløvemedicin, se under beroligelse af hund.

Næseflåd. Bemærk om der kommer flåd fra begge næsebor eller kun fra det ene. Er der besværet vejrtrækning? Er der forsnævringer? Har hunden feber. Se også den generelle del under næsen. Giv en penicillinbehandling (se dette). Tænk også på tandbyld henholdsvis tandfistel (se dette).

Nødtracheostomi. Blotlæggelse af luftrøret med efterfølgende åbning ind i luftrøret så dyret kan ånde. Kan foretages i helbedøvelse, lokalbedøvelse, beroligelse, men foretages oftest på grund af tilstandens akuthed uden nogen form for bedøvelse eller lignende. Metoden er beskrevet i nedenstående tabel. Efter at hunden er blevet nødtracheostomeret findes årsagen til den kompromitterede (umuliggjorte) vejrtrækning. Tænk især på fremmedlegemer i strube eller øverste del af luftrøret. Er hunden reddet og atter istand til spontan (alene) at trække vejret bedøves den. Er årsagen fundet og fjernet således at luftvejene atter er frie fjernes den isatte slange fra luftrøret og hudsnittet syes sammen med det underliggende muskellag. Hullet i luftrøret sys ikke. Se under suturering. Se under penicillinbehandling. Der kan i en periode (8 til 14 dage) under anstrengelse ske udtrædning af luft under huden i halsen. Dette kaldes et emfysem og forsvinder ofte af sig selv når luftrøret er groet sammen. Lad evt. være med at belaste hunde de næste 14 dage.

NØDTRACHEOSTOMI

1. LÆG HUNDEN I RYGLEJE.

2. FIND ADAMSÆBLET MED FINGERNE

3. SKÆR MED ET MIDTLINIESNIT CM 5 CM MED EN SKARP KNIV INDTIL LUFTRØRET

4. SKÆR ET HUL I LUFTRØRET CA. 2 CM BAG ADAMSÆBLET

5. HOLD HULLET ÅBENT, SÅ HUNDEN KAN ÅNDE FRIT

6. INDSÆT EVT. EN LILLE SLANGE I HULLET

7. UNDERSØG, HVORFOR HUNDEN IKKE HAVDE FRIE LUFTVEJE OG DERFOR MÅTTE NØDTRACHEOSTOMERES. TÆNK PÅ FREMMEDLEGMER I HALSEN

8. SØG FOR FRIE LUFTVEJE


 

Tilbage til toppen

Tilbage til forsiden

Tilbage til forrige side

 

 

 

 

Copyright © 1997-2008 Bille Ruwald. Please respect the work I put into this.