Hokkerup Dyreklinik

Hvad fejler min hund?

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Sygdomme der begynder med A.

Absces. Byld. Se dette.


Abort. Spontan abort ses sjældent. Årsagen kan for eksempel være infektioner eller oftest voldelig overlast. Fremprovokeret abort (abortus provocatus) kan iværksættes, hvis man af en eller anden årsag ønsker drægtigheden afbrudt og hvalpene uddrevet. For eksempel efter en uønsket parring. Ved en injektion er det fra 4. til 8. dagen efter parringen muligt at injicere et østrogen, for eksempel inj. Progynon® 1o mg/ml. Dosis er ½ ml. s.c (under huden) eller i.m. (i en muskel). Præparatet Alizin vet® kan sprøjtes indtil 45 dage efter parring. Der skal så injiceres to gange med 24 timers mellemrum. Dosis er 1 ml pr 3 kg kropsvægt. Abort indtræder så indenfor syv dage. Hold øje med tæven! For at forebygge en evt. efterfølgende livmoderbetændelse, bør der efterfølgende gives en penicillinbehandling (se dette). Ofte indtræder der efter behandling med østrogen en ny løbetid. Pas derfor på, at der ikke kommer en ny uønsket parring!
Acne. Infektion af hårsække med en bakterie, som forårsager betændelse. Oftest en stafylokok. Behandling som furunkulose. Se dette.


Acanthose. Fortykkelse og misfarvning af huden. Ses ofte symmetrisk på kroppen. Bug, indersiden af lår og albuer. Ses endvidere lokalt. Er et symptom mere end en diagnose. Find grundårsagen.


Aflivning. Ifølge dansk lovgivning må aflivning kun foretages af personer, der har modtaget uddannelse heri. En hund eller specialhund aflives hurtigst og bedst ved skydning. Skyd i krydset mellem øjne og øre (se tegning DEL 1). Punkt 11 i DEL 1 forklarer også, hvordan man kan aflive ved indsprøjtning af en gift i en vene. Det virker uetisk at skyde en hund. Overvej alle alternativer før denne løsning vælges.

Alkoholforgiftning. Den almindeligste årsag til alkoholforgiftning bortset fra i de tilfælde hvor ejeren synes at hunden skulle have det lidt sjovt er når hunden ved uheld har spist ugæret dej. Dejen kan da gære videre i hundens mave og herved danne alkohol der så påvirker den eller ligefrem forgifter den. Behandlingen er symptomatisk. Er dejen lige indtaget så giv brækmiddel. Se dette.

Aggressivitet. Mere disciplin. Mere skoledressur. Ved slædehunde ny plads. Tænk også på om hunden er understimuleret i det daglige. Er det et svært tilfælde behandl med inj. Promonx®, og injicer 5 ml under huden i nakken. Behandlingen kan gentages hver 3. Uge, indtil hunden er acceptabel i sit væsen. NB! Husk Promon® er et hormon.

Albueledsdysplasi. Se dysplasi. Samtlige hunde, der skal anvendes i tjeneste øjemed, bliver radiologisk undersøgt (røntgenundersøgt), før de bliver godkendt til tjenestebrug. En del racer bliver også undersøgt radiologisk for albueledsdysplasi før de indsættes i avl. Der findes fire grader (0, 1, 2 og 3. 0 er bedst)) Lidelsen er medfødt. Hunden halter tiltagende. Evt. ses hævelse ud for det syge albueled. Hævelsen føles blød og med “vandigt” indhold. Skyldes en manglende udvikling og korrekt forbening i albueleddet under opvæksten (ununited processus anconeus). Lidelsen er uhelbredelig. Medicin eller operation kan overvejes. Se tegning i DEL 1.

Algeforgiftning. En speciel forgiftning, der opstår når hunden drikker af vand, der er “forurenet” med giftige alger. Det er især rødalger, som er de farligste. Forgiftning med grønne alger er også beskrevet. Symptomerne er uspecifikke såsom nedstemthed, brækninger, ingen feber og diarré. Symptomerne opstår indenfor et døgn efter optagelsen. Behandles efter symptomerne. Se under forgiftning. Sekundært kan hunden ved optagelse af for eksempel muslinger, der indeholder giftalger ligeledes blive forgiftet. Et eksempel på en giftalge er furealgen, Dinophysis acuminata, som producerer algegiften DSP. En anden alge er hen på sommeren kan forgifte hunden hvis den drikker af badevandet er blågrønalgen, Nodularia spumigena. Symptomerne er opkastninger og senere diarre. Der kan komme nyre- og leverskader. Maveslimhinde- og tarmbetændelse med blødninger og slimhindesår. Det er især i juli og august og hvis vandet se ”grønt” ud. En lidt snigende ”forgiftning” er den hvor hunden over længere tid indtager mindre mængder ”giftige” alger for så langsomt udvikler kroniske lever- og nyreskader. Har du et fuglebad stående den drikker af?! Behandlingen er i alle tilfælde symptomatisk. Det vil sige støttende behandling og symptomlindrende. Væsketerapi og skånekost. Et ”skud” kortison og penicillinbehandling. Se under de enkelte behandlinger.

Allergi. Nysen, hosten, vandigt flåd fra øjne og næse (høfeber). Eller mere eller mindre kløen, fældning og skæl. Ingen behandling eller prednison tabletter. Dosis er 5 mg daglig. Hæv dosis, hvis det ikke virker. Fastlæggelse af årsag er ofte svær og behandlingen ofte alligevel prednison. En særlig form for allergi, som ofte ses hos hunde, er loppeallergi. Den viser sig som kraftig eksem med hudbetændelse og kraftig skældannelse startende på bagerste del af ryggen. Giv en penicillinbehandling (se dette) og en kortisonbehandling (se dette). Start straks en grundig loppebekæmpelse (se under lopper).

Alopeci. Hårmangel eller hårtab. Er et symptom. Der findes mange årsager. Find grundlidelsen og behandl den. Tænk på allergi, forgiftninger, hudbetændelse, hormoner, lokale irritationer, mangelsygdomme og parasitter.

Analfistler. Se fistler. Ofte fremadskridende og uhelbredelig lidelse, der oftest ses hos schæferhunde. Overvej ny hund når lidelsen begynder at trykke hunden. Det er især, når hunden får besvær med afsætning af afføring og har trængninger.

Analsæksbetændelse. Kaldes også for analkirtelbetændelse. Analkirtlernes sæde omkring anus kan ses på fotoet i DEL 1. Udklemning. Penicillin (se dette). Recidivere (genopstår) lidelsen og er lidelsen til kronisk gene for hunden, kan operativ fjernelse af kirtlerne komme på tale.

Aneurisme. Lokal udvidelse af arterie. Kan skyldes parasit vandring i blodkarets væg. Kan pludselig forårsage sprængning af arterien. Drejer det sig om en større arterie, kan tilstanden blive livstruende. Generelt ingen behandling. Se shock. Tilsvarende lidelse i vene hedder åreknuder. Se dette.

Anoreksi. Appetitmangel. Se under appetitmangel. Ses generelt ved alle lidelser i fordøjelseskanalen og feber. Der findes en nervøs form den såkaldte Anoreksia nervosa. Årsagen er psykisk. Appetitmangel er et symptom. Forsøg at finde årsagen. Se også under appetitstimulans.

Antihistamin. Modgift til histamin som kroppen producerer, når den udvikler en allergisk eller såkaldt anafylaktisk reaktion. Histaminet bevirker, at “porerne” i blodkarene udvider sig og lukker blodserum ud i det omkringliggende væv. Dette giver hævelse og kløe. Dette giver så alle de velkendte symptomer på allergi og overfølsomheds reaktioner. Alle antihistaminer til mennesker kan også bruges til hunde. Tacryl® tabletter på 8 mg er et ganske udmærket “first choice”. Start med 1 til 3 tabletter dagligt. Tacryl® hører til den slags antihistaminer, som foruden at have en antihistamin effekt også har en beskeden sløvende effekt. Et antihistamin som har udpræget og kraftig sløvende effekt, men ringe antihistamin effekt er for eksempel Vallergan® tabletter 10 mg. Dosis er 3 tabl. dagligt, hvis man ønsker at sløve en hund eller fjerne en evt. søsyge eller anden transportsyge. Andre tabletter med samme virkning som Vallergan® er for eksempel Anautin® tabletter 100 mg. Dosis er 2 tabletter 2 timer før virkning ønskes ved transportsyge eller søsyge. Antihistaminer med udpræget antihistamin effekt og ingen eller meget ringe sløvende effekt er for eksempel Semprex® kapsler 8 mg. Dosis er 3 kapsler dagligt. Hismanal® tabletter 10 mg. Dosis 1 tablet dagligt og Teldanex tabletter 120 mg, dosis 1 tablet dagligt er ligeledes stærkt antihistamint virkende, men kun meget ringe sløvende. Husk at antihistaminer skal gives før symptomerne optræder. Det vil sige at de virker forebyggende, men ikke helbredende! Til lokale allergiske reaktioner, som insektstik og bistik, skoldninger eller andre lokale kløende steder kan der for eksempel anvendes Locoid® creme 0,1 %. Den kløestillende virkning ved denne creme er sekundær. Ønsker man en direkte virkende kløestillende og bedøvende lokalbehandling, kan man anvende Lidokain® salve 5 % eller Lidokain® liniment 5 %. Se under lokalbedøvelse.

Anæmi. Se blodmangel.

Appetitmangel. Et døgns faste. Tænk på forgiftning. Tag eventuelt temperaturen. Lav temperatur tyder på forgiftning. Forhøjet temperatur tyder på infektion. Brækker hunden sig? Har den diarre? Tænk også på fremmedlegeme. Forgiftning. Lav temperatur. Behandling: Observation. Varme. Ro. I alvorlige tilfælde drop og kredsløbsstimulans (se dette). Fremmedlegemer. Giver inkonstante brækninger og evt. diarre. Hunden mister mere og mere ædelysten. Eventuelt fremkommer kolik (mavesmerter) og eller trængninger. Mindre fremmedlegemer giver normalt almenbefindende og kan som regel passere af sig selv. Temperaturen er normal. Giv blødt foder eller halv leverpostej og halv asparges. Det vil trække de fleste fremmedlegemer med ud. Hold dog øje med hunden. Hvis medicin så Amoxicillin 375 mg tabletter og evt. spasmolytika (krampeløsende medicin).

Appetitstimulans. En simpel, men ofte god metode til at stimulere hundens appetit er at opvarme foderet. En anden er at overhælde foderet med meget varm kødbouillon. En tredje metode er at blande lidt katte dåsemad i hundens foder.
Husk at hunde ofte frivilligt tager en ugentlig spisepause, uden den behøver at være syg. Lugten er meget afgørende for hunden om den tiltrækkes af foderet eller ej. Hos os mennesker er det omvendt. En gammel ost, for eksempel “Gamle Ole”, kan lugte ganske afskyeligt for os, men vi spiser den alligevel fordi den smager godt. Kan hundens næse ikke acceptere foderets lugt, vil den ikke spise det. Se også under lugtesans. Ganske lette forgiftninger stimulerer ofte appetitten.

Arthritis. Se ledbetændelse.

Arthrose. ”Slidgigt”. Kronisk ledlidelse med degeneration og svind af ledbrusken. Giv glucosamin ca. 400-500 mg daglig pr 30 kg hund. Præparater med en blanding af glucosamin og MSM er endnu bedre. Endvidere kan man sprøjte med inj. Cartrophen Vet® 100mg/ml. Dosis er 1 ml/33 kg kropsvægt. Der skal sprøjtes 4 gange med en lille uges mellemrum.

Avl. Se under brunst.

Arv. Der er en vekselvirkning mellem arv og miljø. Noget fås fra forældrene og noget tilegnes gennem miljøet/omgivelserne. Det er vigtigt at den unge hund får god social omgang i sin tidlige opvækst. Men hvor kommer hunden fra? Rent biologisk kan den såkaldte RASFORK remse fortælle hvor hunden egentlig nedstammer fra:
RASFOKR er som så mange andre ord i vores samfund en forkortelse af flere ord for at gøre en samtale lettere og spare på talemusklerne. Tænk for eksempel på FBI, IBM, CIA og DSB. Her kommer de dertilhørende ord:
Række, Klasse, Orden, Familie, Slægt, Art og Race. Det er simpelthen denne rækkefølge der overalt anvendes, hvis man sagligt og biologisk korrekt skal forklare evolutionen (udviklingen) af et dyr fra en lille celle for mange, mange milioner af år siden og indtil den blev til din kone/mand/hund. For lettere at kunne forstå det næste så følg lige med en sort fingernegl på det skematiske billede, mens du læser videre. Jeg har kun tegnet et udsnit, ellers ville det blive for uoverskueligt (eller nærmere jeg gad ikke).

Vi starter for oven. Først kommer:

Række. 1. Række er sækdyr. 2. Række er trevlemunde. 3. Række er hvirveldyr. Sådan fortsætter Række indtil 14. Række. Under 3. Række hvirveldyrene kommer så:

Klasse. 1. Klasse er bruskfisk. 2. Klasse er finnefisk. 3. Klasse er fugle. 4. Klasse er pattedyr (mammalia). Under 4. Klasse hvirveldyr kommer så:

Orden. 1. Orden, 2 Orden …. Indtil vi kommer til 10. Orden rovdyr (Carnivora). Her begynder det at blive interessant!! Hvis du vil videre med din kone (eller dig selv) så skal du fortsætte ude på 18. Orden primater. Under 10. orden kommer så:

Underorden (nu var du lige så glad og havde overblikket ikke sandt?). Under denne underorden hører 1. Underorden katterovdyr (Feloidea) og 2. underorden hunderovdyr (Canoidea). Træk bare vejret lidt, nu bliver det lidt lettere for nu kommer så:

Familie. 1. familie er hundefamilien (Canidea). 2. familie er bjørnefamilien (Ursidae). Kan du se hvad 4. familie er? Under familie kommer så:

Slægt. For at gøre det en tand lettere ser vi nu bort fra numrene og nævner bare de forskellige: Sjakal (Canis Aureus), Ræv (Vulpes vulpes), Tamhund (Canis familaris) og Ulv (Canis lupus). Så kig selv videre ned af stigen og se at det næste er:

Art. Læs selv om de forskellige arter. Efter arterne kommer så:

Racer. Der findes ca. 258 forskellige hunderacer. Langt de fleste fugle er arter. Det er ganske sjældent at finde racer indenfor fuglene. I hvert fald for os almindelige. Jeg kender kun nogle få mågeracer. Når der er forskelle på dyr helt hernede i denne del af skemaet er det som regel underarter. Det vi kender mest er menneskeracer og racer af dyr som vi har domesticerede. Grænsen for at man kan formere sig ligger mellem art og race. Der findes kun få undtagelser (for eksempel hest og æsel). Nederst kommer så:

Det enkelte individ. For eksempel min elskede hund: Soffy.

I bogen "HUND KEND DIN KROP" er der grafik som lettere forklarer dette.


Ataxi. Slingerhed. Stammer i langt de fleste tilfælde fra hjernen eller rygmarven. Årsagerne er rigtig mange. Er den pludselig opstået? Har den altid været der? Er den kommet snigende mere og mere? Tænk også på forgiftning!! Tænk også på meningitis!

Atropinbehandling. Er din hund forgiftet og er nervesystemet påvirket, eller er der risiko for at det er en ”nervegift” kan du forsøge med en atropin-behandling. Atropin findes hos alle læger og dyrlæger. Giv gentagne injektioner indtil pupillerne bliver store. Start med o,5 til 2 mg. Sprøjt dyb ind i en muskel eller endnu bedre ind i en vene.

 

 

Tilbage til toppen

 

Tilbage til forsiden

Tilbage til forrige side

 

 

Copyright © 1997-2008 Bille Ruwald. Please respect the work I put into this.