Hokkerup Dyreklinik

Hvad fejler min hund?

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Sygdomme der begynder med bogstav R.

 

Rabies. Hundegalskab. Uheldbredelig for både mennesker og dyr. Findes ikke i DK. Hunde der skal til udlandet er vaccinerede mod hundegalskab. Se også hundegalskab. Savlen, vandskræk, al angst forsvinder, ansigtsmuskulaturen trækkes sammen til et uhyggeligt smil, løber til sidst hovedet imod og gnider panden. Skyd/afliv dyret. Kom ikke i berøring med dyret. Brænd kadaveret.

Rakitis. Engelsk syge. Kan skyldes to forhold. Enten for lidt calcium og/eller fosfor i foderet eller for lidt indhold af vitamin D3 i foderet. Vækstzonerne omkring de større knogler hæver op. Senere buer de lange rørknogler. Overgangen mellem knogle og bruskvæv på ribbenene kan føles som hævelser i en række (rosenkrans). Kost og vitamin korrektur.

Rengøringsmidler. Forgiftninger. Rengøringsmidler er mest farlige hvis de er meget sure eller meget basiske. De forsager ætsninger i mavetarmslimhinden. De sure midler er især toiletrens og afkalkningsmidler. De basiske er kaustisk soda, natronlud, blegemidler og visse opvaskemaskinemidler. Andre rengøringsmidler indeholder petroleum (se dette), benzin eller terpentin. Andre rengøringsmidler kan indeholde klorerede kulbrinter. De kan påvirke nervesystemet og hjertet. Her er brækninger farlige da væsken så kan indåndes. Fedtstoffer forværrer ligeledes tilstanden idet de fremmer optagelsen af stofferne i organismen. Behandlingen er i alle tilfælde symptomatisk.

Retinitis. Fællesbetegnelse for sygelige tilstande i øjets nethinde (retina). Kan skyldes alt lige fra voldelig overlast, degenerationer, gift påvirkninger/forgiftninger, infektioner, kredsløbsforstyrrelser til allergiske årsager. Behandlingen retter sig efter grundårsagen. Kan til tider medføre blindhed.

Reproduktion. Avl. Husk, at den hurtigste fremavl af ønskværdige hunde fås ved “tæt indavl”, og så tage de forældredyr som ligger tættest på det man ønsker. Eksempel: Hvis du har en lidt for lille tæve og gerne vil have større hunde så skal du ikke tage en stor hanhund, men tage en hanhund med den mest perfekte størrelse. Indavl giver hurtig noget godt, men også mere skidt, så vælger du denne metode, så skal du også kunne kassere det dårlige avl, du har fået frem!

Respirationsstop.
Bemærk om hjertet stadig slår! Forsøg at give et lille, men kraftigt, slag på snuden. Starter vejrtrækningen ikke så stik en tynd nål eller en kanyle (størrelse 25 G) ind midt i snuden. Det vil som regel få vejrtrækningen til at starte igen. Har hunden ikke trukket vejret i mere end et minut, skal den kunstig respireres. Tryk med en flad hånd på brystkassens væg hver 15. sekund. Fortsæt i 20 til 30 minutter. Kommer der ingen reaktion eller går hunden i hjertestop så opgiv. Se også hjertestop. Tænk også på fremmedlegemer i halsen. Se også nødtracheostomi.

Revet sår. Vurder såret. Stands blødningerne. Et revet sår bløder som regel ikke særlig meget med mindre et eller flere større blodkar er ødelagte. Bedøv hunden. Bortskær eller bortklip al iturevet væv og sy dernæst såret sammen. Giv forebyggende penicillinbehandling. Er syning umuligt så rengør såret dagligt og hold såret åbent så det kan hele indefra. Se også knust sår. Se også skåret sår. Se også sårbehandling og sårrensning.

Rhinitis. Forkølelse. Se dette.

Ringorm. Ringorm er en hudsvamp. Der findes tre former for ringorm hos hunde. De hedder Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum og Microsporum canis. De 70 % ringorm hos hunden skyldes den sidst nævnte. Symptomerne kan være en hårløs, tør, skællende plet, der langsomt bliver større. Evt. ses flere steder på kroppen. Et andet symptom kan være en fugtig, glinsende, hævet plet med sparsom hårvækst på. Det ligner en fugtig, hastigt voksende vorte. Behandlingen kan være lokal med for eksempel jodspiritus 2,5 % eller dixanthogen® olie 5 %. Dette skal gøres 2 gange dagligt i 10 til 14 dage. Er lidelsen alvorlig eller udbredt over store dele af kroppen, eller er det ikke muligt at smøre hunden, kan en universel tablet kur gives. Brug Lamoryl® tabletter 500 mg. Dosis er 1 tablet dagligt i 6 uger. Ses der ingen bedring i løbet af tre uger så hæv dosis til det dobbelte. Er hunden rask efter 3 uger så seponér (stop) behandlingen. Husk at rengøre og desinficere hundens omgivelser. Husk ringorm SMITTER!

Rottegift. Musegift og rottegift udlægges ofte som røde eller blå korn. Virkningsmekanismen er generelt, at giften får det forgiftede dyr til at bløde ihjel. Rettere sagt, så forlænges blodets størkningstid. Symptomerne er halthed (på grund af blødninger i leddene), blodig diarre, blege slimhinder, åndedrætsbesvær, tiltagende svaghed og død. Der skal meget til, før det går galt, men da man ofte ikke ved, hvor meget hunden har indtaget, så reagér straks. Skyl munden ud hvis den stadig har det i munden. Har den slugt det inden for to timer, så giv brækmiddel (1 ampul apomorfin). Dette sprøjtes ind under huden i nakken. Efterfølgende har brækmidlet bedst og hurtigst virkning, hvis hunden får lov at sidde. Er det uvist, hvornår hunden har indtaget giften, så giv den for en sikkerhedsskyld et brækmiddel. Efterfølgende behandles forebyggende med K1 vitamin (Fytomenadion). Dosis er 5 mg/kg hund ind i en vene, hver dag i 4 til 6 dage. Er hunden allerede blevet syg behandles ligeledes med K1 vitamin og der gives evt. en blodtransfusion. Der gives 20 ml blod pr kg legemsvægt. Generelt gælder at de røde musekorn ikke er så farlige som de blå rottekorn. Vær alligevel på vagt!

Røgforgiftning. Depression, slingerhed, åndedrætsbesvær, hoste, cyanose, flåd fra snude og øjne, kramper, koma og død. Masser af frisk luft eller ilt. Observer dyret i et døgn, idet der kan udvikle sig ødem i lungerne (ødem er væskeansamling). For at hindre at der udvikles lungeødem, eller for at begrænse lungeødemet kan der gives Prednison® tabletter 5mg daglig (1 tablet) i 8 dage samtidig med en penicillinbehandling (se dette).

 

 

Tilbage til toppen

Tilbage til forsiden

Tilbage til forrige side

 

 

 

 

Copyright © 1997-2008 Bille Ruwald. Please respect the work I put into this.